Dzisiejsza data:

Przystanek 5. Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów

           W 1866 z inicjatywy lubelskich przemysłowców Mieczysława Wolskiego oraz braci Augusta i Juliusza Vetterów utworzono pierwszą w Królestwie Polskim szkołę handlową z wykładowym językiem polskim dla młodych rzemieślników i kupców, którzy chcieliby uzyskać wykształcenie ogólne i zawodowe. W 1906 zainaugurowano nowy rok szkolny w nowoczesnym gmachu przy ul. Bernardyńskiej. W dowód wdzięczności dla braci Vetterów, którzy przez wiele lat byli prezesami Rady Opiekuńczej i fundatorami, wybrano ich na patronów szkoły.

Grafika losowa