Dzisiejsza data:

Bibliografia:

Album lubelski. Wędrówki po dawnym i współczesnym mieście, red. L. Dulik, W. Golec, Lublin 2009

Brykowska M., Kościół Karmelitów Bosych w Lublinie na tle architektury sakralnej między Wisłą a Bugiem w I połowie XVII wieku, [w:] Dzieje Lubelszczyzny, t. VI, Między wschodem a zachodem, cz. III, Kultura artystyczna, red. T. Chrzanowski, Lublin 1992

Denys M., Wyszkowski M., Lublin i okolice. Przewodnik, Lublin 2000

Dębiński K., Przewodnik dla zwiedzających Kościół Katedralny Lubelski, Lublin 1912

Gawarecki H., O dawnym Lublinie. Szkice z przeszłości miasta, Lublin 1974

Gawarecki H., Gawdzik C., Lublin. Krajobraz i architektura, Warszawa 1964

Hermanowicz W., Monografia architektury kościoła o.o. Kapucynów pw. Św. Piotra i Pawła w Lublinie, „Roczniki Humanistyczne”1970, t. 18, z. 5, s. 69-87

Kapeć W., Kościół i klasztor dominikanów w Lublinie, Lublin 2008

katalog wystawy Niezrealizowana polichromia Jerzego Nowosielskiego dla kościoła akademickiego KUL. Wystawa prac z galerii Starmach, KUL, 22 lutego - 9 marca 2015

Knothe Z., Kościół św. Pawła w Lublinie, z cyklu Zabytki Lubelszczyzny, „Gazeta Lubelska” 1947, nr 24

Koziarska – Kowalik J., Kaplica zamkowa w Lublinie, Lublin 1997

Krasny P., Kościół Misjonarzy w Lublinie. Geneza form architektonicznych i problem autorstwa, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, t. 41, 1996, s. 49–66.

Kuczyńska J., Kościół farny św. Michała w Lublinie, Lublin 2004

Marzęta D., Skarby Lublina, Lublin 2014

Medaliony na pałacu Suchorabskich-Radziwiłłów w Lublinie i ich pierwowzory graficzne, Jerzy Kowalczyk, [w:] "Studia nad sztuką renesansu i baroku", t. IV, Lublin 2000, t. 65, z. 1, s. 175-179

Renesans Lubelski, red. L. Dulik, Lublin 2013

Ronikierowa M., Ilustrowany przewodnik do Lublinie, Lublin 1901 [reprint 1992 r.]

Skrabski J., Paolo Fontana. Nadworny architekt Sanguszków, Tarnów 2007

Wadowski A., Kościoły lubelskie, Kraków 1907

Zabytki Architektury i Budownictwa w Polsce, red. W. Jankowski, I. Kochanowska, M. Róziewicz, Warszawa 1995

Zieliński K. W., Monografia Lublina, t. I, Dzieje Miasta Lublina, Lublin 1878

Zieliński W. Z., Opis Lublina jako Przewodnik dla zwiedzających miasto i jego okolice, Lublin, 1876

Zięba J., Szklaneczka króla Stasia, Lublin 1977 

Żydzi w Lublinie, Lublin 1995

Żywicki J., Architektura neogotycka na Lubelszczyźnie, Lublin 1998

Grafika losowa