Dzisiejsza data:

KAMIENICE NA RYNKU STAREGO MIASTA

           Kamienice przy staromiejskim Rynku są świadectwem obecności w Lublinie wielu znanych artystów, poetów i pisarzy.

           Jedną z najbardziej znanych jest kamienica Klonowica (Rynek 2), na elewacji której widoczne są cztery sgraffitowe medaliony przedstawiające popiersia poetów:

- medalion Sebastiana Klonowica Acernusa (1545–1602), poety, burmistrza i rajcy Lublina, autora poematu Philtron, poświęconemu mieszkańcom miasta oraz Roxolanii, opisującej krajobraz, obyczaje i życie na Rusi Czerwonej.

- medalion Biernata z Lublina (około 1465–1529), poety i bajkopisarza, autora modlitewnika Raj duszny oraz Żywota Ezopa Fryga, zawierającego ponad dwieście bajek.

- medalion Jana Kochanowskiego (1530–1584), wybitnego renesansowego poety, dworzanina i sekretarza królewskiego, który zmarł w Lublinie podczas obrad Trybunału Koronnego.

- medalion Wincentego Pola (1807–1872), patrioty, poety i geografa, autora Pieśni o ziemi naszej.

           W kamienicy Rynek 3 urodził się wybitny aktor i reżyser, dyrektor teatrów w Łodzi, Warszawie i Wilnie Aleksander Zelwerowicz (1877–1955), odznaczony pośmiertnie w 1977 wraz z córką Leną medalem Sprawiedliwy wśród narodów świata za ratowanie Żydów w czasie II wojny światowej. O jego obecności w Lublinie przypomina tablica umieszczona na fasadzie budynku.

           W południowej pierzei pod nr 16 znajduje się odbudowana po wojnie kamienica Muzyków, na fasadzie której w 1954 umieszczono sgraffitową dekorację o tematyce muzycznej oraz kamienny medalion z wizerunkiem Jana z Lublina, renesansowego organisty i kompozytora, autora XV–wiecznej Tabulatury organowej – zbioru pieśni kościelnych, tańców i piosenek świeckich.

           W kamienicy Wieniawskich (Rynek 17) urodzili się i wychowali dwaj synowie doktora medycyny Tadeusza Wieniawskiego: Henryk, kompozytor i skrzypek (1835–1880) oraz Józef, pianista (1837–1912). Henryk Wieniawski jest uznawany za wybitnego wirtuoza skrzypiec, który wprowadził do europejskiej muzyki skrzypcowej polonezy i mazurki. W wieku jedenastu lat ukończył konserwatorium w Paryżu, a następnie koncertował i kształcił się w Petersburgu. Był pierwszym skrzypkiem dworu carskiego i solistą Rosyjskiego Towarzystwa Muzycznego. Koncertował w Holandii, Belgii i Anglii, a także z Arturem Rubinsteinem w Stanach Zjednoczonych.

           Rodzinna kamienica Wieniawskich jest obecnie siedzibą Lubelskiego Towarzystwa Muzycznego powstałego w 1898 roku. W 75. rocznicę jego powstania na fasadzie umieszczono tablicę pamiątkową poświęconą patronowi Towarzystwa, Henrykowi Wieniawskiemu, a w 2010, w 130. rocznicę śmierci muzyka, jego atrybut – skrzypce.

           Warto wspomnieć, że w kamienicy pod nr 17 urodził się również Ignacy Baranowski (1833–1919), wybitny patriota, lekarz, filantrop i społecznik, który był również pierwowzorem postaci Doktora w Anielce Bolesława Prusa.

Grafika losowa