Dzisiejsza data:

Przystanek 5. ul. Archidiakońska 7 - stancja Ks. Stefana Wyszyńskiego

           Z zabudowy niewielkiej ulicy Archidiakońskiej pomiędzy kościołem dominikanów a dawną mansjonarią przy placu po Farze wyróżnia się budynek pod nr 7, z charakterystycznym narożnym wykuszem zwieńczonym hełmem, wybudowany na początku XX wieku jako Schronisko dla Nauczycieli im. Wiktorii Michelisowej. W latach 1925–1929 mieszkał tu w czasie studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim przyszły Prymas Tysiąclecia, ks. Stefan Wyszyński. Na pamiątkę jego obecności przy wejściu umieszczono brązową tablicę ze słowami Jana Pawła II: Niech pamięć o ks. Prymasie będzie zawsze źródłem odnowy dla Kościoła w Polsce i dla Narodu Polskiego.

Grafika losowa