Dzisiejsza data:

Przystanek 10. Pomnik Jana Kochanowskiego

           W 1929, w związku ze zbliżającą się 400–setną rocznicą śmierci poety, który zmarł w Lublinie 22 sierpnia 1584, powstała idea postawienia pomnika. Dwa lata później przy Trybunale Koronnym na Starym Mieście stanął monument autorstwa Franciszka Strynkiewicza, przedstawiający reliefowe popiersie Kochanowskiego z lewego profilu w otoczeniu inskrypcji. Poeta za życia kilkakrotnie odwiedzał Lublin, sprawując obowiązki dworzanina wojewody lubelskiego Jana Firleja oraz sekretarza króla Zygmunta Augusta. 19 lipca 1569 był tu obecny podczas składania hołdu lennego przez księcia pruskiego Albrechta Hohenzollerna, co opisał później w swych dziełach. Zmarł prawdopodobnie w wyniku ataku serca podczas rozprawy w Trybunale w sprawie swojego szwagra Podlodowskiego.

           Pomnik Kochanowskiego udało się ocalić przed planowanym przez hitlerowców zniszczeniem. Monument ukryto w zapadlisku koło budynku Trybunału, a w 1951 wydobyto i ustawiono na skwerze przy ul. Narutowicza.

Grafika losowa