Dzisiejsza data:

Przystanek 16. Pomnik Marii Skłodowskiej–Curie na Miasteczku Akademickim UMCS

           Pomnik patronki lubelskiego uniwersytetu został odsłonięty z okazji stulecia urodzin polskiej uczonej w 1967 na placu jej imienia. Monument Skłodowskiej–Curie jest symbolem lubelskiej uczelni, powstałej w 1944 z inicjatywy prof. Henryka Raabego, pierwszego rektora. Wybierając noblistkę na patronkę uczelni, chciano podkreślić nie tylko jej zasługi dla światowej nauki, ale również zwrócić uwagę na związek rodziny Skłodowskich z Lublinem i Lubelszczyzną. Dziadek Marii był założycielem i dyrektorem Lubelskiej Szkoły Wojewódzkiej, a jego brat Jan – sędzią w Opolu Lubelskim. Skłodowscy byli właścicielami majątków ziemskich w Kamionce koło Lubartowa oraz w Zawieprzycach, gdzie spędzała wakacje Maria.

           W 1950 córka Marii Skłodowskiej i Piotra Curie Irena Joliot–Curie wraz z mężem Fryderykiem otrzymała honorowy doktorat UMCS.

Grafika losowa