Dzisiejsza data:

Kościół św. Ducha

           Kościół rektoralny pod wezwaniem św. Ducha był wielokrotnie niszczony pożarami. Elewacja boczna została przebudowana w 1. połowie XVII wieku, półkoliście zamknięte prezbiterium zyskało kopułę zaprojektowaną przez Jana Cangerle w 2. ćwierci XVII wieku. Dekoracja stiukowa eliptycznej kopuły została zaprojektowana przez niego w formie sieci z wielobocznymi i owalnymi polami, uproszczona i zniekształcona przez przemalowania. Sklepienie nawy bocznej w 1. połowie XVII wieku otrzymało dekorację stiukową z szyszkami, główkami aniołów o zróżnicowanym opracowaniu plastycznym i orłami heraldycznymi. Profile listew są klasyczne, z kimationem jońskim i astragalem.

Grafika losowa