Dzisiejsza data:

Architektura

            Budynek wzniesiono na planie czworoboku, wyższy w części środkowej, z ryzalitem od frontu i tyłu i przylegającymi niższymi skrzydłami po bokach, kryty płaskim dachem.

Dom Żołnierza

           Dominantę dziewięcioosiowej fasady stanowi wklęsły portyk o wysokości dwóch kondygnacji, z czterema kolumnami o kompozytowych głowicach wspierających potężne belkowanie i mur attykowy.

Dom Żołnierza

           Do wnętrza po schodkach  prowadzą trzy pary dwuskrzydłowych drzwi z nadświetlem, a ponad nimi umieszczono trzy prostokątne okna. Naroża ryzalitu ujęte są w pilastry z kompozytowymi głowicami. Pozostałą artykulację elewacji stanowią okna i boniowane lizeny. Wewnątrz w centralnej części zaprojektowano dwa westybule i salę teatralną, w skrzydłach zaś pomieszczenia dla gospody, instytucji kulturalnych i organizacji woskowych. Na dachu o żelbetowej konstrukcji planowano organizację zabaw towarzyskich w okresie lata.

Dom Żołnierza

           Gmach miał być otoczony ogrodem owocowym i kwiatowym, a w jego pobliżu znajdować się miały boiska, korty tenisowe, strzelnica i kręgielnia.

Grafika losowa