Dzisiejsza data:

Mieszko I

(zmarł 25 maja 992)

książę Polski 

 

           Tradycja mówi, że był założycielem kościoła św. Mikołaja na Czwartku.

           Jak podaje ksiądz Jan Ambroży Wadowski w „Kościołach lubelskich”:

           Podanie miejscowe uważa kościół Ś. Mikołaja na przedmieściu lubelskiem Czwartek zwanem istniejący, za najdawniejszą świątynię w Lublinie. Utrzymuje ono, że wspomniany kościół założony został na miejscu zniesionej świątyni pogańskiej, za panowania Mieczysława I w wieku X. 0 ile zgodnem jest z rzeczywistością powyższe podanie, trudno coś stanowczego o tem powiedzieć; to tylko jest pewnem, że do obecnych czasów w Lublinie i jego okolicy utrzymuje się, a od wszystkich zajmujących się przeszłością tego miasta  powszechnie jest znane.

więcej o Mieszku I

Grafika losowa