Dzisiejsza data:

KAZIMIERZ JULIAN WINCENTY JACZEWSKI

(19 lipca 1862 Wilków koło Konina – 1 marca 1934 Warszawa)

lekarz, społecznik i działacz kulturalny

           Ukończył gimnazjum w Warszawie, a następnie studia medyczne na Uniwersytecie Warszawskim w 1887. Jeszcze w tym samym roku zamieszkał na stałe w Lublinie i rozpoczął pracę w szpitalu św. Wincentego. W 1894 ożenił się z Heleną Sachs oraz rozpoczął swoją karierę jako lekarz nadetatowy w szpitalu dermatologicznym św. Józefa przy ul. Radziwiłłowskiej, gdzie pracował do końca życia, awansując w międzyczasie na lekarza naczelnego. Rok później urodziła mu się córka Maria, a zaraz potem zmarła żona.

            Dr Jaczewski interesował się żywo zdobyczami techniki, czynił starania o pozyskanie najlepszego sprzętu i wyposażenia gwarantującego wysoki poziom leczenia pacjentów. Dzięki jego staraniom klinika stała się placówką medyczną i naukowo-badawczą na wysokim poziomie. Jego zainteresowania badawcze dotyczyły chorób skóry oraz gruźlicy. Był członkiem Lubelskiego Towarzystwa Lekarskiego, sprawując także funkcję bibliotekarza. W 1925 założył w Lublinie oddział Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz brał czynny udział w tworzeniu Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w 1907. Był także zaangażowanym członkiem Komisji Księgarskiej, Lubelskiego Towarzystwa Literacko–Naukowego, towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości oraz Towarzystwa Miłośników Książki.

            Został pochowany obok żony na cmentarzu przy ul. Lipowej, gdzie w 1986 roku spoczęła także ich córka. Rok po jego śmierci na ścianie szpitala św. Józefa odsłonięto tablice pamiątkową ku jego czci, a w roku 1960 nazwano jego imieniem ulicę w dzielnicy Śródmieście, przy której wzniesiono Państwowy Szpital Kliniczny nr 4 Lublinie, łączącą ul. Bolesława Prusa z ul. Obywatelską.

BIBLIOGRAFIA:

Wiśniewski S., Jaczewski Kazimierz Julian Wincenty, [w:] Słownik biograficzny miasta Lublina, T. 1, Lublin 1993

Gawecka K., Kazimierz Jaczewski, [w:] Polski Słownik Biograficzny, T. X,  Kraków 1964

Grafika losowa