Dzisiejsza data:

Gustaw Józef Stanisław Doliński

(28 sierpnia 1846 Polichna Górna – 6 maja 1906 Lublin)

lekarz, położnik, publicysta, pisarz

rodzina

z rodziny ziemiańskiej, syn Konstantego i Józefy Lingenau

20 stycznia 1875 w Bychawce poślubił Różę Rohland herbu Pogoń (1851 – 1922), mieli syna Wojciecha, świadkiem jego ślubu był szkolny kolega Bolesław Prus

biogram

Gustaw Doliński ("Tygodnik Ilustrowany" r. 1899 nr 49)

           Naukę rozpoczął w domu rodzinnym, po ukończeniu gimnazjum (Gimnazjum Gubernialne w Lublinie przy ul. Jezuickiej, wraz między innymi z Bolesławem Prusem byli uczniami Józefa Skłodowskiego) rozpoczął studia na Wydziale Fizyko-Matematycznym Szkoły Głównej w Warszawie, następnie przeniósł się na Wydział Lekarski Uniwersytetu, gdzie uzyskał dyplom. Dla pogłębienia wiedzy studiował jeszcze w Wiedniu, Paryżu, Lipsku i Berlinie. Po powrocie do Warszawy rozpoczął pracę w szpitalu św. Ducha, gdzie prowadził oddział chorób cholerycznych.

           Przeniósł się do Lublina, założył własny gabinet, zyskał uznanie jako pediatra i położnik. Leczył bezpłatnie dzieci w szpitalu św. Wincentego, ponadto w sezonie letnim pracował (przeważnie na stanowisku ordynatora) w zakładzie uzdrowiskowym w Nałęczowie.

           Był założycielem i czynnym członkiem Lubelskiego Towarzystwa Lekarskiego (LTL), pisał artykuły fachowe oraz nowele, opowiadania i humoreski. Występował z ważnymi inicjatywami z zakresu medycyny społecznej, między innymi opracował kilka projektów organizacji służby zdrowia w gminach wiejskich, zajmował się podniesieniem stanu higienicznego miasta, budową wodociągów w Lublinie, upowszechnieniem w społeczeństwie kultury fizycznej. Jego zasługą było utworzenie kasy Pomocy Naukowej dla Dziewcząt im. Królowej Jadwigi.

           Został pochowany na cmentarzu przy ul. Lipowej (sektor 19B), na jego płycie umieszczono napis: Pracował dobrze czyniąc.

           Jego imię nosi ulica pomiędzy ulicą Unicką a ulicą Tadeusza Dymowskiego.

wybrane publikacje:

1882Projekt urządzenia służby zdrowia w gminach guberni lubelskiej (razem z Julianem Kwaśniewskim)

1885 Łatwy przewodnik do ćwiczeń gimnastycznych bez nauczyciela i przyrządów dla dzieci o dorosłych obojga płci

1899Jak u nas chowano dzieci?: Zarys dziejów pedagogiki polskiej

1899W gabinecie doktora: Szkic do obrazka dramatycznego w jednym akcie

kalendarium

1857 – 1865 – uczęszczał do Gimnazjum Lubelskiego

1871 – uzyskał dyplom lekarza na Uniwersytecie Warszawskim

1873 – powrócił do Warszawy, jesienią przybył do Lublina

1876 – 1878, 1881 – 1882 – pełnił funkcję sekretarza LTL

1874 – 1877 – bibliotekarz LTL

1891 – przyczynił się do uruchomienia w Lublinie szkoły pływania

1898 – otrzymał godność członka honorowego Lubelskiego Towarzystwa Lekarskiego

1898 – opuścił Lublin, przebywał w Warszawie i na Podolu

1905 – ponownie powrócił do Lublina

źródła:

Wanda Bobrowska-Nowak, Doliński Gustaw [w] Słownik pedagogów polskich, Katowice 1998

Justyna Meissner-Łozińska, Doliński Gustaw [w] Słownik biograficzny polskiej historii wychowania Toruń 2008

Roman Rosiak, Gustaw Doliński, „Kurier Lubelski” 1968, nr 19

Ludwik Zembrzuski, Doliński Gustaw [Biogram] PSB 1939

Grafika losowa