Dzisiejsza data:

Powstanie fabryki

           W 1845 dwaj Szkoci, bracia Dawid i Douglas Baird uruchomili przy ul. Nowej 12 (obecnie Lubartowska) niewielką manufakturę, zatrudniając dwunastu pracowników produkujących młockarnie, sieczkarnie, młynki, pługi i taczki. Po przystąpieniu do spółki w 1858 Aleksandra McLeoda zakład rozbudowano i zwiększono zatrudnienie do 27 osób. W 1864 do interesu dołączył Robert Moritz, który zakupił na potrzeby fabryki na publicznej licytacji dawny pałac Morskich przy ul. Krakowskie Przedmieście 62, lokalizując tam pomieszczenia produkcyjne, magazyn materiałów i gotowych produktów, kuźnię oraz kantor. Zakład specjalizował się w produkcji trzech typów młocarń, sieczkarni, pługów oraz maszyn i urządzeń dla młynów i gorzelni. Dziesięć lat później McLeod wystąpił ze spółki, a jego miejsce zajął absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki w Dreźnie Wacław Kreczmar. Produkty lubelskiej wytwórni szybko zdobyły uznanie na rynku oraz, co za tym idzie, rosnącą liczbę zamówień, i wkrótce siedziba przy Krakowskim Przedmieściu stała się za mała. W 1882 uruchomiono dodatkowy zakład w Chełmie, w którym oprócz produkcji urządzeń zajmowano się również ich naprawą.

Grafika losowa