Dzisiejsza data:

Pomnik Józefa Czechowicza

Plac Czechowicza

           Pomiędzy budynkiem poczty głównej a zabudowaniami kapucyńskimi, naprzeciwko placu Litewskiego znajduje się niewielki skwer obsadzony zielenią. Stoi tam pomnik autorstwa Tadeusza Skwarczyńskiego poświęcony znanemu lubelskiemu poecie Józefowi Czechowiczowi. Nie tylko monument, ale też samo miejsce, gdzie go postawiono, ma wymiar symboliczny i historyczny, bowiem na dzisiejszym placu Czechowicza do dnia 9 września 1939 stała kamienica, w której poeta zginął podczas bombardowania miasta.

           Pomnik odsłonięto w 30. rocznicę śmierci Czechowicza, rok wcześniej wmurowując kamień węgielny. W ramach uroczystości rocznicowej zorganizowano również akademię ku czci poety w Filharmonii Lubelskiej oraz konkursy literackie i recytatorskie w Muzeum Czechowicza.

           Monument ma prostą formę złożoną z pięciu granitowych bloków, z których jeden stanowi cokół. Wszystkie mają wysokość 70 cm, lecz cztery są ułożone pod innym kątem względem cokołu. Po lewej stronie najwyższego bloku umieszczono reliefowe przedstawienie twarzy poety, dającej wrażenie wyłaniania się spośród kamiennej masy. Zamknięte oczy i brak emocji wskazują na to, że mężczyzna już nie żyje. Sama powierzchnia granitu została opracowana dość surowo, nawiązując zapewne do widoku ruin pozostałych po wrześniowej tragedii.

W środkowej części umieszczono na gładkim tle inskrypcję:

 JÓZEF

CZECHOWICZ

POETA

15 III 1903   9 IX 1939

Bibliografia:

Ożóg K. S., Pomniki Lublina, Lublin 2014

Grafika losowa