Dzisiejsza data:

Grodzka Nr 5

Kamienica murowana

           Dom murowany wzniesiony w XV wieku, przebudowany w XVIII wieku, nadbudowany w 1863 roku, został połączony z domem nr 5a w 1876 roku. Dom posiada oficynę murowana wzniesioną przed 1823 rokiem, przebudowaną w XIX wieku. Kamienica i oficyna zostały gruntownie remontowane w latach 1982-1987 pod nadzorem architekt Jadwigi Jamiołkowskiej.

           Dnia 12 X 1896 właścicielem była Dziewulska, w 1915 roku St. Dziewulski, a 20 X 1936 Icek Hersz Hernhut i sukcesorzy Wajnbergów. Przed II wojną światową mieściła się tutaj między innymi piekarnia.

źródła:

Irena Kowalczyk, Zwiedzamy Lublin przewodnik, Lublin 2011

http://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/grodzka-5-w-lublinie/, wydanie z 25.09.2020

Grafika losowa