Dzisiejsza data:

Bibliografia:

Buczkowa I., Kamienica Konopniców (tzw. Sobieskich) w Lublinie, w: Studia i Materiały Lubelskie, t. I, Lublin 1963

Buczkowa I., Tajemnica tak zwanej kamienicy Sobieskich, „Kurier Lubelski”, 1960, nr 8-9, s. 4

Dokumentacja prac konserwatorskich i restauratorskich przy elewacji frontowej kamienicy Konopniców, opr. M. Gawłowska, L. Bartnik, maszynopis w pos. PP PKZ O/Lublin

Dzieje Lublina, red. J. Dobrzański, J. Kłoczowski, J. Mazurkiewicz, Lublin 1965

Ekspertyza dotycząca oceny stanu technicznego budynku przy ul. Rynek 12 w Lublinie /tzw. kamienicy Sobieskich/, oprac. J. Górniak, R. Piotrkowski, Lublin 1979, maszynopis w pos. ZRZZSM w Lublinie, sygn. 97/5c, maszynopis w pos. PP PKZ O/Lublin

Fischinger A., Santi Gucci. Architekt i rzeźbiarz królewski XVI wieku, Kraków 1969

Gawarecki H., Nowe odkrycie w kamienicy Żółkiewskich w Lublinie, w: Ochrona zabytków, nr 3-4, Warszawa 1958

Gawarecki H., Gawdzik Cz., Lublin. Krajobraz i architektura, Warszawa 1964

Kamienica przy ul. Rynek 12 w Lublinie. Dokumentacja naukowo-historyczna opracowana na zlecenie Zarządu Rewaloryzacji Zabytkowego Zespołu Miasta Lublina, opr. E. Bortkiewicz, t. I-II, nr rejestru A 247, maszynopis w pos. PP PKZ O/Lublin

Lerue A., Album lubelskie, Warszawa 1857, poszyt II

Roernikowa M., Ilustrowany przewodnik po Lublinie, Warszawa 1901

Sierpiński S. Z., Obraz miasta Lublina, Warszawa 1839

Zieliński W. K., Pamiętniki Lublina, „Kurier Lubelski”, 1875, nr 18, s. 70-71

Grafika losowa