Dzisiejsza data:

Dzisiaj

           W 1927 Zgromadzenie Kupców miasta Lublina zdecydowało o nadaniu szkole, wówczas gimnazjum męskiemu, imienia Augusta i Juliusza Vetterów, którzy przez wiele lat byli prezesami Rady Opiekuńczej i fundatorami placówki. Od 1974 szkoła funkcjonuje jako Zespół Szkół Ekonomicznych, a w jego skład wchodzi Technikum Ekonomiczne, V Liceum Profilowane, XVI Liceum Ogólnokształcące oraz Szkoła Policealna nr 5. Do dziś nieprzerwanie kontynuuje tradycje szkolnictwa ekonomicznego i handlowego, dostosowując swój profil do zmieniających się potrzeb rynku pracy.

 

Grafika losowa